Cliënttevredenheid

de kwaliteit van onze zorg

Meester Psychologie verdient ‘Het Gouden Randje’

Jaarlijks reikt Stichting kwaliteit in Basis GGZ het Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.
We zijn trost dat we zowel het Gouden Randje 2020/ 2021 en 2021/2022 in ontvangst hebben mogen nemen! Lees meer op https://www.kibg.nl/goudenrandje

Meester Psychologie wint ‘Het Gouden Randje’

Jaarlijks reikt Stichting kwaliteit in Basis GGZ het Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.
We zijn trost dat we het Gouden Randje 2020/ 2021 in ontvangst hebben mogen nemen! Lees meer op https://www.kibg.nl/goudenrandje

Consumer Quality Index (CQI) – 2020

Omdat we het belangrijk vinden om een beeld te hebben van hoe cliënten onze zorg ervaren en inzicht te hebben in hoe we onze zorg kunnen verbeteren hebben we de cliënttevredenheid gemeten naar aanleiding van de Consumer Quality Index (CQI). Met de Consumer Quality Index (CQI) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten en/of patiënten gemeten. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten en/of patiënten met de zorg. Er komen vragen aan bod zoals;

  • Heeft uw behandelaar u serieus genomen?
  • Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?
  • Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest?

De antwoorden op deze vragen worden samengevat in 3 schalen: Bejegening, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Er is een score mogelijk tussen 0 en 5. 

Bejegening

2023

Samen beslissen

2023

Uitvoering

2023

Welk cijfer geeft u aan de behandeling?

2021

2022

2023

Ook hebben we op zorgkaartnederland.nl, mooie waarderingen ontvangen.

2021

2022

2023

Klachtenregeling

Het kan soms voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Dat is iets wat we graag hadden willen voorkomen. Desondanks kan dit gebeuren. In dat geval heeft u een aantal mogelijkheden tot uw beschikking. Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Doorgaans verheldert een gesprek over de onvrede die er bij u is al het nodige en kan er van daaruit worden nagedacht over de volgende stap, zoals het wel of niet vervolgen van de behandeling. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging NIP. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.

Via onderstaande knop kunt u bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging NIP komen, inclusief contactgegevens van de klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met dit klachtenformulier.

Een greep uit de reacties