Samenwerking

Ten behoeve van de kwaliteit van zorg werkt Meester Psychologie graag samen met partners uit de regio.

Huisartspraktijken

Meester Psychologie heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een aantal huisartspraktijken in Zwijndrecht, zoals Huisartsenpraktijk de Schakel, Huisartspraktijk Romeyn en Huisartsenpraktijk Top.
Door middel van deze overeenkomst wordt gewaarborgd dat er een juiste verwijzing is en dat, wanneer cliënt daar toestemming voor geeft, de huisarts op de hoogte wordt gehouden door middel van het versturen van een intakeverslag en een ontslagbrief.

SGGZ-instelling

Meester psychologie heeft een samenwerkingsovereenkomst met de private GGZ instelling HSK Dordrecht. Deze instelling biedt behandelingen aan binnen de SGGZ.
Door middel van deze overeenkomst wordt gewaarborgd dat wanneer er wordt doorverwezen naar HSK Dordrecht cliënt juiste instructies krijgt over de aanmeldprocedure. Tevens wordt gewaarborgd dat, wanneer cliënt daar toestemming voor geeft, een intakeverslag en/of ontslagbrief beschikbaar is. Therapeuten van HSK Dordrecht kunnen Meester Psychologie consulteren over de diagnose, de indicatiestelling voor de BG-GGZ of de S-GGZ en/of de behandeling, op voorwaarde dat de cliënt daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Overige zorgaanbieders

Meester Psychologie heeft korte lijnen met een aantal andere zorgaanbieders. De samenwerking heeft met name betrekking op praktische zaken zoals verwijzingen en het verstrekken van algemene informatie.