Verzekerde zorg 2019

In 2019 heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Om gebruik te kunnen maken van verzekerde zorg is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in je polisvoorwaarden kan ook een andere arts, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, een verwijzing afgeven.

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat je klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Tijdens het intake gesprek wordt duidelijk of er sprake is van een vergoedbare diagnose.

In 2019 heeft Meester Psychologie contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Een lijst van alle zorgverzekeraars waar we een contract mee heb vind je hier. We hebben geen contract met Caresq en de labels Promovendum, Besured, National Academic en Aevitae.  Als je verzekert bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben, ontvang je altijd zelf, na afsluiting van de behandeling, de nota van de volledige behandeling. Met deze nota kun je verzekerde zorg declareren bij je zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van je polisvoorwaarden.
Wanneer je verzekerd bent bij een van de zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben gesloten, gaat de rekening na het afsluiten van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van je klachten. Binnen de BGGZ zijn er vier behandelproducten mogelijk. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor 2019 de volgende tarieven voorgesteld.

BGGZ Kort                                          2 tot 5 sessies                    maximaal € 507,62
BGGZ Middel                                     5 tot 8 sessies                    maximaal € 864,92
BGGZ Intensief                                  8 tot 13 sessies                 maximaal € 1.356,25
BGGZ Onvolledig behandeltraject (alleen intake)                 maximaal  € 207,19

Het geleverde zorgproduct wordt na afsluiten van de behandeling gedeclareerd.

Tarieven Onverzekerde zorg (OVP)

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om zelf je behandeling te betalen. Je hebt dan geen verwijzing nodig van je huisarts. Het tarief voor onverzekerde zorg is €101 per sessie (45 minuten en 15 minuten administratie). Deze kosten zullen per consult gedeclareerd worden.

Werkgeverstraject

Regelmatig zijn werkgevers bereid om de kosten van een behandeling (deels) te vergoeden of om betrokken te worden bij de behandeling. Vaak heeft dit voordelen voor zowel werknemer als werkgever, zoals bijvoorbeeld een goed verlopende re-integratie. Voor meer informatie over werkgeverstrajecten klik hier.

Afwezigheid

Voor alle afspraken geldt dat bij afwezigheid zonder berichtgeving of annulering korter dan 24 uur een bedrag van € 50 in rekening wordt gebracht. Omdat voor intakegesprekken 2 uur wordt gereserveerd is het no show tarief voor intakes hoger, namelijk €70. Je kunt je afwezigheid telefonisch (antwoordapparaat) of per mail doorgeven. Dit bedrag is niet te verhalen op je zorgverzekeraar.