Voor wie?

Bij Meester Psychologie kun je voor de volgende problemen terecht:

 • Angsten, onzekerheid, faalangst en paniek
 • Depressie, somberheid, wisselende stemming en schuldgevoelens
 • Laag/negatief zelfbeeld
 • Spanning bij sociale contacten of voor een groep staan
 • Overspannenheid, overbelasting, burnout
 • Overmatig piekeren
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid, arbeidsconflict
 • Subassertiviteit, onvoldoende voor jezelf opkomen of grenzen stellen
 • Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlieservaringen
 • Relatieproblemen
 • “Vage” lichamelijke klachten (bijv. hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen)
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen in relaties of vriendschappen
 • Problemen met het ouder worden
 • Levensfaseproblemen: moeite met veranderingen in je leven

Niet alle klachten of problemen worden nog vergoed vanuit de basisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering. Neem goed je polisvoorwaarden van je zorgverzekering door.

Wat binnen Meester Psychologie niet behandeld kan worden:

Wanneer er sprake is van psychiatrische klachten zoals een psychose en schizofrenie of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, kan de behandeling beter plaatsvinden  binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Ook mensen die regelmatig zoveel last hebben van hun klachten dat ze buiten kantoortijden een beroep op de therapeut moeten doen, kunnen beter binnen een GGZ-instelling worden behandeld.

Vragen:

Wanneer je niet zeker weet of je met jouw hulpvraag bij Meester Psychologie terecht kunt, kun je altijd vrijblijvend contact opnemen via telefoon of email. Wanneer een behandeling bij Meester Psychologie voor jou niet passend is , zal ik je adviseren over een goed alternatief.

Pensive man in eyeglasses listening to psychologist