Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?
Aanmelden

Aanmelden

De eerste stap naar verandering begint met een aanmelding! Je kunt jezelf aanmelden via deze site of je kunt aangemeld worden door een arts. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar, is het belangrijk dat we een geldige verwijsbrief hebben ontvangen voor aanvang van het intakegesprek. Let op dat dit een verwijsbrief is voor de BGGZ (Basis GGZ). Meester psychologie verricht geen behandelingen binnen de SGGZ (Specialistische GGZ).

Intake

Voorbereiding

Na aanmelding wordt er een afspraak met je gemaakt voor het intakegesprek. Ter voorbereiding op het intakegesprek willen we je vragen om in totaal 3 vragenlijsen in te vullen. In de eerste vragenlijst kun je onder andere aangeven waarvoor je komt en dit geeft de behandelaar alvast een indicatie van je klachten en je situatie, zodat hier tijdens het intakegesprek gericht verder op door kan worden gevraagd. Je ontvangt via je mail een link naar de website waar je deze vragenlijst inkunt vullen.

Daarnaast willen we je vragen om in het patiëntportaal de twee andere vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten dragen er aan bij om een goede inschatting te maken van de klachten en de problematiek. Bovendien kunnen we aan het einde van de behandeling goed zien of je klachten daadwerkelijk zijn afgenomen.

Mocht je niet goed overweg kunnen met een computer zoeken zullen we je een aantal zaken per post toesturen.

Intakegesprek
Een intakegesprek duurt in principe 60 minuten. In dit gesprek zal er verder worden ingegaan op je klachten en je situatie. Aan het einde van het gesprek zal de therapeut je haar visie op je klachten of problemen geven en zal ze je de diagnose vertellen en uitleggen. Ook worden de vragenlijsten die je hebt ingevuld met je besproken.

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat vermoedelijk nodig is. Ook wordt er een behandelvoorstel gedaan. Naar aanleiding van dit gesprek kun je aangeven of je behandeling aan wilt gaan. Als je er toestemming voor geeft zal er een verslag van het gesprek naar jou en/of de verwijzer worden verstuurd

Intakegesprek
Clientportaal

Clientportaal / E-health

Na aanmelding krijg je toegang tot een cliëntportaal van Karify. Met dit portaal kun je via een beveiligde internetomgeving communiceren met je behandelaar, bestanden up- of downloaden en met Ehealth-modules aan de slag.
Voorbeelden van beschikbare Ehealth-modules zijn onder andere: Intake, Depressie, Angst en Paniek, Burnout, Neem je eetproblemen onder de loep, Opnieuw in balans, Minder Piekeren en Slapen. Binnen een module doorloop je specifieke informatie en opdrachten gericht op jouw klachten.

Wanneer je geen toegang hebt tot een computer of liever niet digitaal werkt vinden we hier uiteraard een andere oplossing voor. Het is eventueel mogelijk om de opdrachten op papier uit te werken.

Verdere informatie over de online behandelomgeving van Karify vind je hier.
De inlogpagina van Karify vind je hier.

Behandeling

Bij Meester Psychologie vinden we het belangrijk dat de behandeling goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. Daarom stellen we samen, voordat de behandeling daadwerkelijk start, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarbij richten we ons op hoe je zo snel mogelijk in je eigen kracht kunt worden gezet. Er wordt samen een keuze gemaakt welke interventies daar voor worden ingezet en aangegeven of je daar zelfstandig mee aan de slag gaat of dat deze in de behandelsessies aan bod komen.

Natuurlijk heeft iedere cliënt zijn eigen hulpvraag en kan een behandeling zijn eigen aanpak vragen. Tegelijkertijd weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat bij bepaalde stoornissen, bepaalde interventies het beste werken. Deze interventies komen terug in de verschillende zorgstandaarden die zijn ontwikkeld voor de GGZ. Je kunt deze zorgstandaarden vinden op de website: https://www.ggzstandaarden.nl/

In onze behandelingen zoeken we steeds naar de ideale mix tussen aansluiten bij uw wensen, en werken volgens hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek het beste blijkt te werken. Veelal wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Meer uitleg hierover vindt je hier. Hieronder wordt per diagnosegroep uitgelegd welke interventies worden gebruikt.

 

Behandeling

Meer over GGZ Zorgstandaarden

Angststoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel het aangaan van situaties die u geneigd bent te vermijden (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten.
Vaak maken we daarnaast bij verschillende angststoornissen gebruik van specifieke interventies.

Paniekstoornis: introceptieve exposure
Sociale angst: taakconcentratietraining

Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Stemmingsstoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie. Dit bestaat o.a. uit het ondernemen van meer voldoening gevende activiteiten (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

Zorgstandaard depressieve stoornissen

Trauma- en stress gerelateerde stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van het trauma en deze verwerken.
Specifieke interventies: EMDR of Imaginaire exposure.

Somatisch symptoom stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie volgens het gevolgenmodel. Oftewel dat we de lichamelijke klacht niet proberen op te lossen, maar u beter leren omgaan met de gevolgen ervan.

Zorgstaandaard SOLK

Om deze interventies goed in te zetten maken we gebruik van een online behandelomgeving. Er kan hier gekozen worden om te werken met Ehealth-modules. Ook zetten we vaak het KOP-model in om inzicht te krijgen in de problematiek en de noodzakelijke interventies en maatregelen.

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve behandeling is het maken van huiswerkopdrachten. 1 keer in de zoveel tijd een gesprek zet nog niet zoveel zoden aan de dijk, je zult buiten de sessies om met de behandeling aan de slag moeten. Voorbeelden van huiswerkopdrachten zijn: het registreren van klachten, leuke dingen gaan doen, ontspanningsoefeningen uitvoeren, exposure aan zaken die je eng vindt, gedragsexperimenten uitvoeren van zaken die je moeilijk vindt of gedachtenschema’s invullen. Na elke sessie zet ik huiswerkopdrachten of aanvullende informatie voor je op een rijtje in jouw cliëntportaal. De sessies duren 45 minuten.

Na 5 sessies evalueren we de behandeling en de voortgang, onder andere door middel van het afnemen van vragenlijsten. Zonodig passen we zaken aan.

Zorgstandaard SOLK.

Ontslag

Wanneer er voor jou voldoende veranderd is en je de behandeling wilt sluiten, krijg je en/of jouw verwijzer een ontslagbrief, met daarin de huidige stand van zaken. Bij ontslag vragen we je nogmaals de vragenlijsten in te vullen zodat er een goed beeld is van het behaalde resultaat. Tevens sturen we je een vragenlijst (CQi) waarmee de cliënttevredenheid wordt gemeten.

Aanmelden

De eerste stap naar verandering begint met een aanmelding! Je kunt jezelf aanmelden via deze site of je kunt aangemeld worden door een arts. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar, is het belangrijk dat we een geldige verwijsbrief hebben ontvangen voor aanvang van het intakegesprek. Let op dat dit een verwijsbrief is voor de BGGZ (Basis GGZ). Meester psychologie verricht geen behandelingen binnen de SGGZ (Specialistische GGZ).

Aanmelden

Intake

Voorbereiding

Na aanmelding wordt er een afspraak met je gemaakt voor het intakegesprek. Ter voorbereiding op het intakegesprek willen we je vragen om een online intakemodule in te vullen. Dit is een module in onze beveiligde online behandelomgeving (Karify), waarbij stap voor stap je klachten en je situatie in kaart wordt gebracht. Onze secretaresse legt je graag uit hoe dit praktisch werkt.

Voordat het intakegesprek plaatsvindt een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten dragen er aan bij om een goede inschatting te maken van de klachten en de problematiek. Bovendien kunnen we aan het einde van de behandeling goed zien of je klachten daadwerkelijk zijn afgenomen.

Mocht je niet goed overweg kunnen met een computer zoeken zullen we je een aantal zaken per post toesturen.

Intakegesprek
Een intakegesprek duurt in principe 60 minuten. In dit gesprek zal er verder worden ingegaan op je klachten en je situatie. Aan het einde van het gesprek zal de therapeut je haar visie op je klachten of problemen geven en zal ze je de diagnose vertellen en uitleggen. Ook worden de vragenlijsten die je hebt ingevuld met je besproken.

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat vermoedelijk nodig is. In het geval van vergoede zorg wordt er gewerkt met ‘zorgzwaarte producten’. De Generalistische Basis GGZ kent 4 zorgproducten: Kort (2-5 sessies), Middel (5-8 sessies), Intensief (8-13 sessies) en Chronisch (8-13 sessies). Ook wordt er een behandelvoorstel gedaan. Naar aanleiding van dit gesprek kun je aangeven of je behandeling aan wilt gaan. Als je er toestemming voor geeft zal er een verslag van het gesprek naar jou en/of de verwijzer worden verstuurd

Intakegesprek

Clientportaal / E-health

Na aanmelding krijg je toegang tot een cliëntportaal van Karify. Met dit portaal kun je via een beveiligde internetomgeving communiceren met je behandelaar, bestanden up- of downloaden en met Ehealth-modules aan de slag.
Voorbeelden van beschikbare Ehealth-modules zijn onder andere: Intake, Depressie, Angst en Paniek, Burnout, Neem je eetproblemen onder de loep, Opnieuw in balans, Minder Piekeren en Slapen. Binnen een module doorloop je specifieke informatie en opdrachten gericht op jouw klachten.

Wanneer je geen toegang hebt tot een computer of liever niet digitaal werkt vinden we hier uiteraard een andere oplossing voor. Het is eventueel mogelijk om de opdrachten op papier uit te werken.

Verdere informatie over de online behandelomgeving van Karify vind je hier.
De inlogpagina van Karify vind je hier.

Clientportaal

Behandeling

Bij Meester Psychologie vinden we het belangrijk dat de behandeling goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. Daarom stellen we samen, voordat de behandeling daadwerkelijk start, behandeldoelen en een behandelplan op.

Vervolgens wordt nagegaan welke interventies passen bij de behandeldoelen. Natuurlijk heeft iedere cliënt zijn eigen hulpvraag en kan een behandeling zijn eigen aanpak vragen.

Tegelijkertijd weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat bij bepaalde stoornissen, bepaalde interventies het beste werken. Deze interventies komen terug in de verschillende zorgstandaarden die zijn ontwikkeld voor de GGZ. Je kunt deze zorgstandaarden vinden op de website: https://www.ggzstandaarden.nl/

In onze behandelingen zoeken we steeds naar de ideale mix tussen aansluiten bij uw wensen, en werken volgens hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek het beste blijkt te werken. Veelal wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Meer uitleg hierover vindt je hier. Hieronder wordt per diagnosegroep uitgelegd welke interventies worden gebruikt.

 

Behandeling

Meer over GGZ Zorgstandaarden

Angststoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel het aangaan van situaties die u geneigd bent te vermijden (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten.
Vaak maken we daarnaast bij verschillende angststoornissen gebruik van specifieke interventies.

Paniekstoornis: introceptieve exposure
Sociale angst: taakconcentratietraining

Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Stemmingsstoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie. Dit bestaat o.a. uit het ondernemen van meer voldoening gevende activiteiten (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

Zorgstandaard depressieve stoornissen

Trauma- en stress gerelateerde stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van het trauma en deze verwerken.
Specifieke interventies: EMDR of Imaginaire exposure.

Somatisch symptoom stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie volgens het gevolgenmodel. Oftewel dat we de lichamelijke klacht niet proberen op te lossen, maar u beter leren omgaan met de gevolgen ervan.

Zorgstaandaard SOLK

Om deze interventies goed in te zetten maken we gebruik van een online behandelomgeving. Er kan hier gekozen worden om te werken met Ehealth-modules. Ook zetten we vaak het KOP-model in om inzicht te krijgen in de problematiek en de noodzakelijke interventies en maatregelen.

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve behandeling is het maken van huiswerkopdrachten. 1 keer in de zoveel tijd een gesprek zet nog niet zoveel zoden aan de dijk, je zult buiten de sessies om met de behandeling aan de slag moeten. Voorbeelden van huiswerkopdrachten zijn: het registreren van klachten, leuke dingen gaan doen, ontspanningsoefeningen uitvoeren, exposure aan zaken die je eng vindt, gedragsexperimenten uitvoeren van zaken die je moeilijk vindt of gedachtenschema’s invullen. Na elke sessie zet ik huiswerkopdrachten of aanvullende informatie voor je op een rijtje in jouw cliëntportaal. De sessies duren 45 minuten.

Na 5 sessies evalueren we de behandeling en de voortgang, onder andere door middel van het afnemen van vragenlijsten. Zonodig passen we zaken aan.

Zorgstandaard SOLK.

Ontslag

Wanneer er voor jou voldoende veranderd is en je de behandeling wilt sluiten, krijg je en/of jouw verwijzer een ontslagbrief, met daarin de huidige stand van zaken. Bij ontslag vragen we je nogmaals de vragenlijsten in te vullen zodat er een goed beeld is van het behaalde resultaat. Tevens sturen we je een vragenlijst (CQi) waarmee de cliënttevredenheid wordt gemeten.

Direct contact openemen?

Naam(Vereist)

Adres

Burgemeester de Bruïnelaan 140, 3331 AJ Zwijndrecht

Openingstijden

Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 12:00
Donderdag
9:00 - 21:00
Vrijdag
9:00 - 17:00