Werkgeverstraject

Het is voor u als werkgever belangrijk dat u gezonde, goed functionerende werknemers in dienst heeft. Helaas krijgt u ook te maken met ziekteverzuim door psychische klachten of disfunctioneren. Het is in zo’n geval voor alle partijen van belang dat er snel gewerkt wordt aan herstel en er zo mogelijk een juiste re-integratie plaatsvindt. Meester Psychologie kan jullie hierbij helpen!

Door de inzet van een werkgeverstraject naast een behandeling is er een goede afstemming mogelijk tussen alle betrokkenen (bedrijfsarts, leidinggevende, werknemer en behandelaar).

U heeft de volgende mogelijkheden:

  • Behandeling via de zorgverzekering van werknemer & Werkgeverstraject
  • Private behandeling & Werkgeverstraject
  • Private Behandeling


Trajecten

Wanneer u betrokken wilt worden bij de behandeling en een werkgeverstraject in wilt zetten, zijn er de volgende opties:

Werkgeverstraject Kort  (aanbevolen bij behandeling Kort max 5 sessies)

Werkgeverstraject Middel (aanbevolen bij behandeling Middel max 8 sessies)

Werkgeverstraject Intensief  (aanbevolen bij behandeling Intensief max 13 sessies)

 Kort Middel Intensief
Verslaglegging naar de bedrijfsarts (intake & ontslag), mits cliënt toestemming verleent

 •  •
Mogelijkheid tot overleg en afstemming met bedrijfsarts  •  •  •
Werkhervatting wordt besproken in de behandeling  •  •  •
Persoonlijk contactmoment met leidinggevende aan het begin van de behandeling  •  •  •
Desgewenst procesinformatie over de behandeling  •  •  •
Voortgangsoverleg 1,5 uur, met leidinggevende, cliënt en behandelaar  •  •
Follow-up gesprek  •  •
Twee Follow-up gesprekken  •

Behandeling via de zorgverzekering van werknemer & Werkgeverstraject

Bovenstaande trajecten zijn af te nemen in combinatie met een BGGZ behandeling via de zorgverzekering van de cliënt. Het bedrag dat uw werknemer van de behandeling vergoed krijgt hangt af van zijn polisvoorwaarden. Bovendien wordt het eigen risico van uw werknemer aangesproken.

Private behandeling & Werkgeverstraject

Het is ook mogelijk om de volledige kosten van de behandeling te financieren. Dit geeft de volgende voordelen:

• Geen eigen risico voor werknemer
• Geen verwijsbrief nodig
• Ook diagnoses die niet vergoed worden kunnen worden behandeld
• Aanzienlijk goedkoper dan coaching

Na de Intake zal er een inschatting worden gemaakt van het aantal benodigde sessies.
Kort: max 5
Middel: max 8 sessies
Intensief: max 13 sessies

De kosten van de sessies zullen per sessie gedeclareerd worden. Mocht het herstel sneller gaan dan verwacht, betaalt u dus ook niet meer dan nodig. Mocht blijken dat er toch meer sessies nodig zijn, wordt hier uiteraard contact met u over opgenomen. De kosten van het werkgeverstraject zullen aan het begin van de behandeling gedeclareerd worden.

Private behandeling

De private behandeling is een goede optie wanneer u uw werknemer een goede behandeling of begeleiding aan wilt bieden, maar verder niet betrokken wilt worden bij het proces.

Tarieven

Product Tarief
Intake € 207
Werkgeverstraject Kort € 250
Werkgeverstraject Middel € 625
Werkgeverstraject Intensief € 750
Los voortgangsoverleg € 250
Sessie (45 minuten + 15 minuten administratie) € 101

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.