Verwijzers

U kunt een verwijzing versturen via Zorgdomein. De cliënt is hiermee dan meteen aangemeld. Er zal dan binnen 3 werkdagen contact worden opgenomen met cliënt voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.

Tevens kunt u een geldige verwijsbrief meegeven aan cliënt. Cliënt kan dan zelf de aanmelding verzorgen. Een format voor een geldige verwijsbrief vindt u hier.

Wanneer u als bedrijfsarts doorverwijst wil ik u vragen om de contactgegevens van de werkgever ook mee te sturen.

Rapportages

Wanneer cliënt toestemming geeft ontvangt u na het intakegesprek een intakeverslag. Tevens ontvangt u een ontslagbrief bij beëindiging van de behandeling.

Contact

Wanneer u behoefte heeft aan overleg kunt u mij altijd per mail bereiken of even bellen. Ik heb een telefonisch spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.30-13.00. Uiteraard kunt u het ook op andere tijden proberen of mijn voicemail inspreken. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.