Ontslag

Wanneer er voor jou voldoende veranderd is en je de behandeling wilt sluiten, krijg je of jouw verwijzer een ontslagbrief, met daarin de huidige stand van zaken. Bij ontslag vraag ik je nogmaals de vragenlijsten in te vullen zodat er een goed beeld is van het behaalde resultaat. Tevens zal ik je vragen om een waardering achter te laten op  zorgkaartnederland.nl  zodat de cliënttevredenheid kan worden gemeten.