Intake

Na de aanmelding wordt er een afspraak met je gemaakt voor het intakegesprek. Ook zal je gevraagd worden om voordat de intake plaatsvindt een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten dragen er aan bij om een goede inschatting te maken van de klachten en de problematiek. Bovendien kunnen we aan het einde van de behandeling goed zien of je klachten daadwerkelijk zijn afgenomen.

Een intakegesprek duurt in principe 45 minuten. Ik zal in dit gesprek vragen stellen over je klachten en je situatie. Aan het einde van het gesprek zal ik je mijn visie op je klachten of problemen geven en zal ik je de diagnose vertellen en uitleggen. Ook worden de vragenlijsten die je hebt ingevuld met je besproken. Ik zal een inschatting maken van het aantal sessies dat vermoedelijk nodig is. In het geval van vergoede zorg wordt er gewerkt met ‘zorgzwaarte producten’.  De Generalistische Basis GGZ kent 4 zorgproducten: Kort (2-5 sessies), Middel (5-8 sessies), Intensief (8-13 sessies)  en Chronisch (8-13 sessies). Ook zal ik een behandelvoorstel doen. Naar aanleiding van dit gesprek kunt je aangeven of je behandeling aan wilt gaan. Als je wilt zal ik je en/of de verwijzer een intakeverslag sturen.

Female psychologist consulting pensive man during psychological therapy session