Cliënten

! Let op dat wanneer je in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg, je bij aanvang van het intakegesprek een geldige verwijsbrief meeneemt! Een voorbeeld van een geldige verwijsbrief vind je hier. Je kunt je huisarts vragen deze in te vullen. Let op dat je een verwijsbrief hebt voor de BGGZ (Basis GGZ). Meester psychologie verricht geen behandelingen binnen de SGGZ (Specialistische GGZ).

Ook is het belangrijk om bij het eerste gesprek je zorgpas en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat zodat je gegevens veilig verzonden worden.

Aanmeldformulier

Voornaam (*)

Achternaam (*)

Adres + Huisnummer (*)

Postcode en woonplaats (*)

Emailadres (*)

Telefoonnummer(*)

Geboortedatum (*)

Burgerservicenummer (*)

Leefsituatie (*) [bijvoorbeeld alleenstaand, met partner/met kinderen, met partner/zonder kinderen, zonder partner/met kinderen]

Opleidingsniveau (*) [bijvoorbeeld basisonderwijs, VMBO, HAVO ,MBO , HBO, WO, postdoctoraal]

Zorgverzekeraar

Polisnummer

Huisarts (*)

Verwijzer

Ben je in het bezit van een geldige verwijsbrief?
janeenvt

Let op!! Als je in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg, is een geldige verwijsbrief van een arts noodzakelijk.

Wat zijn je klachten? [bijvoorbeeld vermoeidheid, somberheid, hoofdpijn, angst voor ...]

Welke zaken spelen een rol in het ontstaan van de klachten? [bijvoorbeeld hoge werkdruk, conflicten, verhuizing, overlijden van naasten]

Wanneer zijn de klachten ontstaan? [bijvoorbeeld januari 2016]

Heb je ooit eerder psychische klachten gehad? Zo ja, ben je hier voor behandeld?

Wat wil je leren of veranderen?

Hoe ben je bij Meester Psychologie gekomen?
via huisartsvia zoekmachinevia website van het Paramedisch Centrumvia bekendenAnders,

namelijk via?

DIS
Meester Psychologie levert patiëntgegevens aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. U kunt meer informatie hierover vinden op de website https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/wat-en-waarom-dis.

Ik ga akkoord met aanlevering aan DIS
janee

SGB
Meester psychologie levert patiëntgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SGB). SGB is een onafhankelijk kenniscentrum met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten. Meer informatie vindt u op https://www.sbggz.nl/

Ik ga akkoord met aanlevering aan SGB
janee

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (*)

Meester Psychologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zie onze Privacy Policy