Behandeling

Bij Meester Psychologie vinden we het belangrijk dat de behandeling goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. Daarom stellen we samen, voordat de behandeling daadwerkelijk start, behandeldoelen en een behandelplan op.

Vervolgens wordt nagegaan welke interventies passen bij de behandeldoelen. Natuurlijk heeft iedere cliënt zijn eigen hulpvraag en kan een behandeling zijn eigen aanpak vragen.
Tegelijkertijd weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat bij bepaalde stoornissen, bepaalde interventies het beste werken. Deze interventies komen terug in de verschillende zorgstandaarden die zijn ontwikkeld voor de GGZ. Je kunt deze zorgstandaarden vinden op de website:  https://www.ggzstandaarden.nl/
In onze behandelingen zoeken we steeds naar de ideale mix tussen aansluiten bij uw wensen, en werken volgens hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek het beste blijkt te werken. Veelal wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Meer uitleg hierover vindt je hier. Hieronder wordt per diagnosegroep uitgelegd welke interventies worden gebruikt.

 Angststoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel het aangaan van situaties die u geneigd bent te vermijden (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten.
Vaak maken we daarnaast bij verschillende angststoornissen gebruik van specifieke interventies.
paniekstoornis:        introceptieve exposure
sociale angst:           taakconcentratietraining

Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

 Stemmingsstoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie. Dit bestaat o.a. uit het ondernemen van meer voldoening gevende activiteiten (gedrag) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

Zorgstandaard depressieve stoornissen

  Trauma- en stress gerelateerde stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van het trauma en deze verwerken.
Specifieke interventies: EMDR of Imaginaire exposure

 Somatisch symptoom stoornissen

Interventie: cognitieve gedragstherapie volgens het gevolgenmodel. Oftewel dat we de lichamelijke klacht niet proberen op te lossen, maar u beter leren omgaan met de gevolgen ervan.

Zorgstaandaard SOLK

Om deze interventies goed in te zetten maken we gebruik van een online behandelomgeving. Er kan hier gekozen worden om te werken met Ehealth-modules. Ook zetten we vaak het KOP-model in om inzicht te krijgen in de problematiek en de noodzakelijke interventies en maatregelen.

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve behandeling is het maken van huiswerkopdrachten. 1 keer in de zoveel tijd een gesprek zet nog niet zoveel zoden aan de dijk, je zult buiten de sessies om met de behandeling aan de slag moeten. Voorbeelden van huiswerkopdrachten zijn: het registreren van klachten, leuke dingen gaan doen, ontspanningsoefeningen uitvoeren, exposure aan zaken die je eng vindt, gedragsexperimenten uitvoeren van zaken die je moeilijk vindt of gedachtenschema’s invullen. Na elke sessie zet ik huiswerkopdrachten of aanvullende informatie voor je op een rijtje in jouw cliëntportaal. De sessies duren 45 minuten.

Na 5 sessies evalueren we de behandeling en de voortgang, onder andere door middel van het afnemen van vragenlijsten. Zonodig passen we zaken aan.